Home

'Dietcoach' is de site van

Moniek Westerman, diëtist in Groningen (Stad)                                           

                                                        

 

                                              

 

Spreekuur tijden:


Ik ben werkzaam van maandag t/m donderdag, soms vrijdags. Avondconsulten zijn mogelijk - in overleg. In 'de Hunze' werk ik alleen op dinsdagochtenden.


 Als ik de telefoon niet opneem (tijdens spreekuren) spreek dan alsjeblieft de voicemail van de mobiele-telefoon (0615495011) even in of sms- ik bel je terug!  Een mailtje naar moniekwesterman@gmail.com is nog gemakkelijker - ik probeer altijd zo snel mogelijk even contact te zoeken. Wachtlijsten heb ik niet - meestal kun je, in overleg, snel een afsrpaak krijgen.

 

 
20140223_060951493_iOS.jpg

Directe Toegankelijkheid Diëtist: heb je een verwijzing nodig?

Als de huisarts je verwijst, vraag dan altijd om een verwijsbrief. Dan zijn alle medische gegevens gelijk duidelijk.

Je mag ook komen zonder verwijsbrief. Bijvoorbeeld met algemene vragen over je gezondheid in relatie tot voeding of voor begeleiding bij aankomen of afvallen.

Ik doe dan een zogenaamde screening om te bepalen of ik je zo adviezen kan geven. Mochten daar serieuze gezondheids-vragen bij naar voren komen, dan moet ik je alsnog naar de huisarts verwijzen.

 

 

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 2018 is de AVG in werking getreden. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk met de gegevens die ik nodig heb voor de behandeling om te gaan. Je zal daarvoor van mij een toestemmingsformulier krijgen bij het eerste consult. Daarin staat onder meer dat je altijd mag vragen om vernietiging van je (bewaarde) gegevens.

Mijn software waarmee ik (met je toestemming) met een verwijzer communiceer (o.a. zorgmail) is beveiligd. Ook andere communicatie doe ik zoveel mogelijk volgens beveiligde systemen zoals Evry (declaraties met zorgverzekeraars) en Medique (bij het aanvragen van speciale voeding).

De schriftelijke gegevens worden bewaard in een afgesloten kast, in een apart kantoor dat ook afgesloten kan worden.

   

Niet nagekomen afspraken (No-show)

Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op de afspraak komt. Mocht je ziek zijn of om een andere reden niet kunnen komen, dan kan je per mail of telefonisch een nieuwe afspraak maken. Dit kan tot 24 uur van tevoren en ook in het weekend door de voicemail in te spreken of mij een mail te sturen. Afspraken die niet op tijd worden afgemeld worden in rekening gebracht. Zie hieronder tarief niet-nagekomen afspraak (no-show).

 

Vergoeding kosten dieetadvies per 1 januari 2024

De behandeling door een diëtist valt onder de basiszorgverzekering. 

Dit geldt voor 3 uur dieetadvies. (bij een aanvullende zorgverzekering komt daar soms nog extra tijd bij - raadpleeg je persoonlijke polis daarvoor*).

Mijn praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in principe een contract gesloten. De kosten worden direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Binnen deze 3 uren (180 minuten) zitten de directe contacten en ook de indirecte tijd (uitwerken van het advies en rapportage naar de verwijzer, soms email consulten). De behandelduur is afhankelijk van de reden van verwijzing (de diagnose).

De behandelingen die uit de basisverzekering worden gefinancieerd komen ten laste van je eigen risico. Het is goed om te weten dat voor kinderen onder de 18 jaar nooit een eigen risico hoeft te worden betaald.

Mocht er meer tijd nodig zijn, en je vindt het prettig om de behandeling voort te zetten, dan kan dat op eigen kosten. Ik overleg altijd vooraf.  Onderstaand zie je de tarieven die ik hanteer. Deze tarieven gelden voor niet-gecontracteerde zorg en  voor no-show.

 

   

Tarief voor niet gecontracteerde zorg (particulier).Tarief no-show.

Het particuliere uurtarief voor 2024 is €80,00 (€ 20,00 per 15 minuten) en de toeslag voor huisbezoek is €26,50.

Voor een niet nagekomen afspraak (afmelden 24 uur tevoren) wordt een no-show rekening gestuurd voor de geplande tijd (max. ¾ uur). Het tarief voor 2024 is daarbij ook € 20,00 per 15 minuten.

De zorgverzekeraars stellen dat dit niet kan worden gedeclareerd. De no-show rekening komt dus altijd ten laste van de cliënt.

 

Identificatieplicht

Van iedereen moet ik wettelijk een geldig legitimatie-bewijs inzien (ID, rijbewijs of paspoort). Vergeet niet deze bij het eerste consult mee te nemen, evenals de zorgpas en de verwijsbrief.

 

Klachten paramedici / klachten over de zorgverzekeraar

Soms zijn er misverstanden. Het liefst hoor ik je vraag of klacht persoonlijk en kunnen we proberen om dit te bespreken. Mocht je een klacht hebben, en we komen er samen niet uit, dan kan je contact opnemen  met de klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

www.klachtenloketparamedici.nl

Sinds 1 januari 2017 (de wet Wkkgz ging toen in werking) ben ik verplicht aangesloten bij een geschillencommissie. Mijn beroepsvereninging (Nederlandse Vereniging van Dietisten) draagt hier zorg voor. Zij hebben de registratie bij het KP (Kwaliteitsregister Paramedici) voor ons geregeld.

 

Mocht je een klacht hebben over je zorgverzekeraar: Geschillencommissie Zorgverzekeringen. WWW.SKGZ.NL

   

Belastingdienst: specifieke zorgkosten

Veel mensen weten het niet, maar bij een specifiek (zie tabel belastingdienst) dieet mag je een flink bedrag aftrekken van de belasting.

Ben je (nog) onder behandeling, dan geef ik je graag een verklaring. Is de behandeling al afgelopen dan vraag ik wel een bijdrage voor de verklaring omdat ik dan moet uitzoeken of het dieet (nog) relevant is.

Klik hier voor een overzicht van dieetkosten/aftrekbaar van belasting.