Home

'Dietcoach' is de site van

Moniek Westerman, diëtist in Groningen (Stad)                                           

                                                        

 

                                              

 

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar heeft een cliënt bij voorkeur een schriftelijke verwijzing nodig van de (huis)arts of specialist (eerste of tweede lijn).

In het kader van de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (Ketenzorg/DBC) Diabetes Mellitus type 2, COPD en CRVM/obestias is dit altijd noodzakelijk (vergoeding voor dieetadvies voor 3 uur per jaar - deze valt niet onder het verplichte eigen risico).

De GHC heeft hiervoor de digitale omgeving ontwikkeld, hierin aanklikken: 'Praktijk voor Voedings en Dieetadvies, Moniek Westerman, Groningen.

Een algemene verwijsbrief kunt u hieronder downloaden.

 

 

   

Rapportage

Als iemand door u is verwezen ontvangt u altijd een begin en eind rapportage met daarin de diëtistische diagnose, het behandelplan en mijn bevindingen.

Een goede ondersteuning bij het doorverwijzen is de vernieuwde Artsenwijzer.nl , opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Huisbezoek

Een huisbezoek is altijd mogelijk - er is daarvoor een medische indicatie nodig.

Ouderen en chronisch zieken in de eerste lijn zijn een kwetsbare groep wanneer het gaat om ondervoeding. De diëtist kan voor een snelle en gepaste dieetbehandeling zorgen.

Overleg 

Natuurlijk mag u altijd bellen of mailen voor overleg of met vragen:

info@dietcoach.nl of 06-15495011